Welkom op deze website!

Ik ben Peter Bults. Ik ben getrouwd met Leida en samen zijn wij trotse ouders van drie kinderen. Daarnaast ben ik maatschappelijk ondernemer. Waar de overheid en de markt elkaar ontmoeten opereert de maatschappelijke onderneming. Onze organisaties richten zich met name op de sectoren Zorg en Onderwijs. Ons doel is om op verbindende wijze (GGZ) zorgaanbieders, scholen en instellingen van binnenuit te ontzorgen. Als wij doen waar wij goed in zijn kunnen onze klanten doen waar zij goed in zijn. De kostbare tijd van de professional moet zo veel mogelijk gericht zijn op de cliënt of het kind. Het leveren van onze bijdrage hieraan geeft ons veel energie.

Wat doe jij nu eigenlijk?

Die vraag komt met regelmaat voorbij. Ik ben bang dat we ook niet zo makkelijk in een hokje te stoppen zijn. Ik werk samen met onze medewerkers dagelijks aan de ontwikkeling van onze bedrijven en concepten. Ik zorg ervoor dat onze dienstverlening steeds van hoge kwaliteit is. Ik benut graag bestaande ondersteunende technologie of bouw in eigen beheer nieuwe software die we nodig hebben om succesvol te kunnen zijn binnen de organisaties. Maar het mooiste blijft het persoonlijke contact met onze klanten en medewerkers. Goed luisteren en zinvolle dienstverlening in de zorg en het onderwijs neerzetten met elkaar. Daar horen natuurlijk ook de nodige kopjes koffie bij.

Ons Team

We leggen verbinding en bieden zinvolle ondersteuning aan professionals in de Zorg en het Onderwijs. Dit doen we met een team van betrokken medewerkers waar we erg trots op zijn. Het werken in dit dynamische werkveld vraagt flexibiliteit, samenwerking, fingerspitzengefühl en up to date kennis van de laatste trends en ontwikkelingen. Regelmatig zoeken wij enthousiaste nieuwe teamleden. Iets voor jou? neem contact op.

Ovezo

‘We zagen veel uitstekende professionals afhaken omdat ze bij het sluiten van contracten met gemeenten en verzekeraars niet weten waar ze moeten beginnen. Door enkel ongecontracteerd zorg te verlenen laten deze zorgprofessionals kansen liggen om hun aanbod toegankelijk te maken voor een grotere groep cliënten. Zo ontstaan er wachtlijsten. Cliënten staan hierdoor te lang en onnodig op een wachtlijst. Daarom zijn we samen Ovezo gestart en werken wij met ons team iedere dag keihard aan het bereiken van ons belangrijkste doel: Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn!

Het FG plein

Zonder monitoring en observatie van leerlingen is goed onderwijs niet mogelijk. Tijdens de schoolloopbaan worden dan ook persoonsgegevens van leerlingen verwerkt. Scholen beschikken over grote bestanden van gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Kinderen, jongeren, medewerkers, ouders en anderen die bij school zijn betrokken hebben massaal hun informatie toevertrouwd aan school om de mogelijkheden van digitalisering te benutten. De overheid geeft via privacywetgeving aan dat de school moet kunnen aantonen dat deze informatie goed beveiligd is. De functionaris gegevensbescherming (FG) is daarbij voor het onderwijs een verplicht onderdeel van de privacywetgeving. Wij leveren deze functionaris vanuit de overtuiging dat als wij ons werk realistisch en verantwoord doen, we jullie optimaal in staat stellen te doen waar jullie goed in zijn. Onze kinderen onderwijzen.

Het Steunteam

Het steunteam privacy staat voor u klaar om u te helpen met het ontwikkelen en doorvoeren van diverse benodigdheden om aan de AVG te voldoen. De experts van het steunteam helpen u bij het ontwikkelen van beleid en de totstandkoming van alle benodigde beheerselementen. Lekker praktisch en geheel toegepast op uw situatie. Een goede uitvoering van het beleid valt of staat met de (ICT) kennis en het bewustzijn van alle medewerkers. Daarom verzorgen we trainingen op maat binnen uw organisatie. Tijdens een gesprek brengen we de opleidingsbehoefte van uw organisatie in kaart en bieden wij een passende training.